30.00 €

Abonament de suport 1U
Abonament de suport tècnic 1U
1h de suport remot
0,5h de suport insitu
Consultar horaris especials i urgències
- Administració de serveis
- Teaching
- Incidències de xarxa
- Assessorament SEO
- Configuració de comptes
- Crear arxius PST
- Servei tècnic
- Resoldre incidències
- Instal·lación de software
- Actualitzacions (pc's pàgines web...)
...
Total 36,30€ IVA inclòs
58.00 €

Abonament de suport 2U
Abonament de suport tècnic 2U
2h de suport remot
1h de suport insitu
Consultar horaris especials i urgències
- Administració de serveis
- Teaching
- Incidències de xarxa
- Assessorament SEO
- Configuració de comptes
- Crear arxius PST
- Servei tècnic
- Resoldre incidències
- Instal·lació de software
- Actualitzacions (pc's pàgines web...)
...
Total 70,18€ IVA inclòs
108.00 €

Abonament de suport 4U
Abonament de suport tècnic 4U
8h de suport remot
4h de suport insitu
Consultar horaris especials i urgències
- Administració de serveis
- Teaching
- Incidències de xarxa
- Assessorament SEO
- Configuració de comptes
- Crear arxius PST
- Servei tècnic
- Resoldre incidències
- Instal·lació de software
- Actualitzacions (pc's pàgines web...)
...
Total 130,68€ IVA inclòs
200.00 €

Abonament de suport 8U
Abonament de suport tècnic 8U
8h de suport remot
4h de suport insitu
Consultar horaris especials i urgències
- Administració de serveis
- Teaching
- Incidències de xarxa
- Assessorament SEO
- Configuració de comptes
- Crear arxius PST
- Servei tècnic
- Resoldre incidències
- Instal·lació de software
- Actualitzacions (pc's pàgines web...)
...
Total 242,00€ IVA inclòs