Desde
48.00 €
Mes
Servidor VPS S
Per allotjar dominis amb pàgines web i comptes de correu electrònic.
Servidor VPS amb 160GB de disc dur
Disc dur SSD - NVME
Processador de 2 nuclis.
Memòria RAM 4GB.
Panel de control inclòs Plesk Web Host.
1 IP V4 dedicada.
Còpies de seguretat
- Diàries (7) setmanals (4) i mensuals (3).
Comptes de correu il·limitats.
Redireccions de correu il·limitades.
Bases de dades il·limitades.
Comptes de FTP il·limitats.
Certificat SSL Let's Encrypt.
La configuració inicial inclou
- Configuració d'utilitats SEO.
- Còpies de seguretat remotes.
- Plans d'allotjament.
- Activació de certificats SSL.
- Preparació dels servidors de DNS.
- SPF, DKIM, DMARC.
- Configurar antispam.
- Configurar antivirus.
- Configurar antirootkits.
- Configurar cronjobs
- Configurar sistemes de monitoratge
- Implementació d'altres eines de seguretat.
Migració de dominis (i pàgines web).
5h de suport tècnic a l'any.
En cas de requerir suport o assistència tècnica addicional, es requerirà la compra d'unitats de temps de suport.
S'inclouen adaptacions SEO bàsiques a cadascun dels dominis allotjats.
*S'entén com a "il·limitades" la quantitat que permeti el servidor en funció dels seus recursos i característiques.
Desde
79.00 €
Mes
Servidor VPS L
Per allotjar dominis amb pàgines web i comptes de correu electrònic.
Servidor VPS amb 320GB de disc dur
Disc dur SSD - NVME
Processador de 8 nuclis.
Memòria RAM 16GB.
Panell de control inclòs Plesk Web Host.
1 IP V4 dedicada.
Còpies de seguretat
- Diàries (7) setmanals (4) i mensuals (3).
Comptes de correu il·limitats.
Redireccions de correu il·limitades.
Bases de dades il·limitades.
Comptes de FTP il·limitats.
Certificat SSL Let's Encrypt.
La configuració inicial inclou
- Configuració d'utilitats SEO.
- Còpies de seguretat remotes.
- Plans d'allotjament.
- Activació de certificats SSL.
- Preparació dels servidors de DNS.
- SPF, DKIM, DMARC.
- Configurar antispam.
- Configurar antivirus.
- Configurar antirootkits.
- Configurar cronjobs
- Configurar sistemes de monitoratge
- Implementació d'altres eines de seguretat.
Migració de dominis (i pàgines web).
5h de suport tècnic a l'any.
En cas de requerir suport o assistència tècnica addicional, es requerirà la compra d'unitats de temps de suport.
S'inclouen adaptacions SEO bàsiques a cadascun dels dominis allotjats.
*S'entén com a "il·limitat" la quantitat que permeti el servidor en funció dels seus recursos i característiques.